Briller

Databriller

VDU_photo_02.jpg

Enkelte arbeidssituasjoner krever briller som er forskjellige fra de vanlige avstands- og lesebrillene.

Dette kan f.eks. gjelde arbeid ved dataterminaler som kan kreve en arbeidsavstand og en arbeidshøyde som ikke passer sammen med vanlige briller.

En spesielt tilpasset brille vil som regel løse slike problemer, kanskje sammen med en gjennomgang av arbeidsplassens ergonomiske og synsmessige utforming. I henhold til arbeidsmiljøloven kan slike briller dekkes av arbeidsgiver.