Databriller


Enkelte arbeidssituasjoner krever briller som er forskjellige fra de vanlige
avstands- og lesebrillene. Dette kan f.eks. gjelde arbeid ved dataterminaler
som kan kreve en arbeidsavstand og en arbeidshøyde som ikke passer sammen
med vanlige briller.

En spesielt tilpasset brille vil som regel løse slike problemer,
kanskje sammen med en gjennomgang av arbeidsplassens ergonomiske og
synsmessige utforming. I henhold til arbeidsmiljøloven kan slike briller dekkes av arbeidsgiver.