Synsundersøkelse


Hva er ditt synsproblem? Ser du dårlig på avstand eller på nært hold?
Blir du sliten når du leser lenge? Har du hodepine som du tror kommer
fra øynene? Gjennom en innledende samtale danner vi oss et inntrykk
av dine problemer med synet og eventuelt andre forhold i forbindelse
med skole, arbeidsplass og lignende.

Ved en synsundersøkelse vil vi kunne avdekke om det er behov for
briller, kontaktlinser eller eventuelt andre synshjelpemidler.

Som et ledd i undersøkelsen inngår også å påvise om det foreligger tegn på
sykdom som bør undersøkes av lege eller øyelege.
Vi har blant annet utstyr til å kunne ta bilder av netthinnen, og måle trykket
på øynene.